Теми та сфери діяльності

Робота Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні концентрується на чотирьох основних сферах, які мають втілювати цінності соціальної демократії в український суспільно-політичний контекст:

Зниження ступеня соціальної нерівності та шлях до по-справжньому сталої економічної політики – ці перші два тематичних блоки є для нас двома сторонами однієї медалі. Успішна модернізація та стала реорганізація найбільш енергоємних індустріальних суспільств світу передбачають перш за все залучення соціальних партнерів та підтримку необхідних реформ шляхом соціального консенсусу.

Зміцнення демократичної правової держави передбачає коаліцію активного громадянського суспільства з критичною частиною українського медіа-ландшафту для реалізації справжніх та незворотніх реформ. Фонд імені Фрідріха Еберта також виступає за сучасну анти-дискримінаційну та гендерну політики, які повинні стати невід’ємною складовою майбутньої державної політики.

В сферах зовнішньої та безпекової політики лейтмотивом нашої діяльності в Україні залишається принцип кооперативної безпеки у Європі. Крім того, ми активно супроводжуємо процеси нового визначення концепції Європейської політики сусідства.

1. Зниження ступеня соціальної нерівності
У сфері економічної та соціальної політики Фонд, завдяки своїй близькості до цінностей та акторів соціальної демократії, може претендувати на особливі компетенції та довіру. Тільки якщо не втрачати з уваги соціальний вимір трансформації, стане можливим успіх реконструкції та відродження української економіки. Основними учасниками в процесах реформ і розвитку української соціальної держави є обидва учасники соціального партнерства – профспілки та роботодавці. Співпраця з ними є унікальною особливістю Фонду імені Фрідріха Еберта серед усіх сфер діяльності західних НУО в Україні.

Так, мета даної робочої лінії Фонду полягає поряд з висвітленням питань сприяння соціальному діалогу в Україні також у необхідності розширення соціально-політичних дебатів темами інтеграції України до ЄС та соціальної складової цього процесу. При цьому ми ставимо собі за мету донести до суспільства той факт, що європейський проект не є суто економічним утворенням, натомість велику цінність мають фундаментальні соціальні права. Крім того, в даній сфері роботи провадяться розробки пропозицій з поступового реформування соціальної держави, з принципів «гідної праці»  та  регіонального економічного розвитку, а також значущих урядових проектів з реформування.

2. Стала економічна політика
Стала економічна політика намагається не розігрувати один проти іншого екологічні, економічні та соціальні цілі, натомість по можливості прагнути до їх рівноцінної реалізації. Так, у центрі уваги даної сфери діяльності Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні стоїть питання, яким чином можна на практиці знайти оптимальний баланс між усіма цими трьома аспектами. При цьому  вельми актуальними для України є дебати про сприяння «зеленій» економіці. Враховуючи залежність України від викопних видів палива все більш важливим стають принципи пошуку оптимальної диверсифікації економіки, а також просування нових та ресурсозберігаючих технологій у політиці.

Цей шанс повинен бути використаний для екологічного та соціально сталого процесу модернізації економіки. Так, ми активно працюємо над темами житлового господарства та житлового будівництва, а також енергоефективної санації житлових будівель, оскільки результати в цих сферах приносять безпосередню користь окремим орендарям або власникам. В цій сфері тісно переплітаються питання модернізації та соціальні аспекти. Зокрема, тут можна спертися на багатий досвід Німеччини як міжнародного піонера у цій галузі та її активні поточні ініціативи у цій сфері політики.

Питання просування концепції дуальної освіти та допомоги при здійсненні децентралізації задля поліпшення місцевої інфраструктури та державного управління завершують цієї тематичний блок роботи Фонду в Україні.

3. Зміцнення демократичної правової держави
В рамках своєї роботи Фонд імені Фрідріха Еберта пропонує платформи для діалогу між громадянським суспільством та державними структурами. В цьому аспекті слід зазначити, що українське громадянське суспільство є найбільш активним на пострадянському просторі. В історії незалежної України його активність неодноразово мала вирішальне значення для демократичних цінностей, востаннє – під час "Євромайдану" 2013/14 рр. Тому в цій сфері нашої роботи йдеться лише про стале закріплення цих цінностей у державній політиці та у практичній діяльності державних установ. Саме тому ми присвячуємо нашу роботу сприянню повазі громадянських прав і прав людини з боку сил безпеки, а також виступаємо за цінності толерантності та формування антидискримінаційної культури в Україні, яка також включає в себе підтримку гендерних принципів.

4. Принцип кооперативної безпеки у Європі
Криза в Україні вплинула ззовні на формування рамок діяльності Фонду у сфері зовнішньої політики та безпеки. Ми прагнемо зробити свій внесок у дебати щодо орієнтирів зовнішньої політики України, сприяючи конструктивному залученню України до дискусій з питань загальноєвропейської безпеки.

Оскільки свого часу весь процес НБСЄ / ОБСЄ був у своїх вирішальних фундаментальних основах спільно розроблений німецькою стороною соціал-демократів, участь Фонду імені Фрідріха Еберта у цих питаннях є відповідною. Разом з нашими партнерами ми прагнемо обговорювати моделі добросусідських відносин та прикордонного співробітництва.

Крім того, ми працюємо над заохоченням молодих здібних фахівців до активної участі у зовнішньополітичних форумах і самостійного формулювання зовнішньополітичних ідей. Незважаючи на географічну близькість України до ЄС і 45 млн. населення України, український зовнішньополітичний дискурс деколи не сприймає, або сприймає лише незначно важливі внутрішньоєвропейські дискусії. Класичним теоріям "антагоністичних ігор" Східної Європи ми хочемо протиставити той факт, що на основі взаємного переплетення з іншими європейськими партнерами та посиленим взаємним обміном запрацюють критична рефлексія щодо ролі, репрезентації та іміджу української зовнішньої політики і політики безпеки.

Бюро в Києві

04070 Україна, Київ
вул. Борисоглібська, 15А

+38 (044) 234 0038

ukraine(at)fes.de

Photo: FES/Bernd Raschke

 

Впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках, де не створено ОСББ

За ред. Анастасії Горбач, Марії Коваль-Гончар, Костянтина Криницького

Інклюзія в Україні і поза кордонами

Марія Ясеновська, Олена Зіненко, Катерина Кормілець

Українська призма: Зовнішня політика 2022

к.політ. н. Бурейко Н., Максак Г., к.політ. н. Шелест Г.