Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в Україні

26 січня 2018 року на Розширеному засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України була прийнята Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в Україні.

Необхідність імплементації дуальної форми здобуття освіти у закладах освіти України було визначено в ході Першої міжнародної науково-практичної конференції «Дуальна освіта як відповідь на виклики, що стоять перед сучасною системою української освіти», проведеної 18-19 вересня 2014 року у НТУУ «КПІ» Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні (ФФЕ) в партнерстві з Українською Асоціацією Маркетингу (УАМ). Захід став першою спробою об’єднання всіх зацікавлених сторін для вироблення підходів до популяризації ідеї, вироблення «загальних правил гри» та створення механізмів впровадження дуальної освіти на державному рівні. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти була розроблена як відповідь на нові виклики, які повстали перед українською освітою. У період ринкової трансформації економіки та масовізації вищої освіти перед навчальними закладами постало завдання «перезавантажити» співпрацю з задля підготовки кадрів для ринкової економіки підприємствами на якісно новій основі. 

Протягом 2014-2017 років ФФЕ та УАМ за підтримки Міністерства освіти та науки України (МОН) проводили кампанію із популяризації дуальної освіти та підтримали ряд пілотів у ВНЗ України з метою апробації елементів такої форми здобуття освіти на широкому спектрі спеціальностей у навчальних закладах із різних регіонів та з огляду на український контекст. 

13 лютого 2017 р. у МОН відбулася зустріч Міністра освіти України Лілії Гриневич із Директором Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні паном Матесом Бубе, на якій Міністром було запропоновано створити робочу групу при МОН для доопрацювання Концепції. У зустрічі також взяли участь Олена Давліканова, керівник проектів Представництва ФФЕ в Україні, Ірина Лилик, генеральний директор Української Асоціації Маркетингу, Ніна Світайло, керівник Координаційного центру гуманітарної політики Сумського Державного Університету. До складу робочої групи увійшли представники навчальних закладів та представники Федерації роботодавців України і фахових об’єднань України. Особливий внесок було зроблено внз Сумській державний університет, Донбаська національна академія будівництва i архітектури, Полтавська державна аграрна академія, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний лісотехнічний університет України, Українська інженерно-педагогічна академія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Дніпропетровська національна гірнича академія, Національний транспортний університет, Харківський університет харчових технологій, Національний аерокосмічний університет «ХАІ» ім. М. Є. Жуковського, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Луганський національний аграрний університет.

Розроблена концепція використовує німецький досвід дуальної форми здобуття освіти, який було презентовано завдяки Представництву Фонду імені Фрідріха Еберта, Німецько-Українському агрополітичному діалогу, Проекту Східного партнерства «Дуальна освіта в діалозі» за участі закладів освіти різного рівня, Федерації роботодавців України, ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», ГО «Українська Асоціація Маркетингу. 

Особиста подяка всім, хто долучився до створення та в подальшому долучиться до впровадження дуальної освіти в Україні!

Концепція

Бюро в Києві

01004 Україна, Київ
вул. Пушкiнська, 34

+38 (044) 234 0038
+38 (044) 451 4031

mail(at)fes.kiev.ua

Photo: FES/Bernd Raschke

Публікації

Максак Г., к.політ.н. Шелест Г., к.політ.н. Бурейко Н., Коваль М., Коваль Н.

Українська призма: Зовнішня політика 2017

Устименко В.А., Заблодська І.В.

Досвід об´єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти