Прийнято Закон "Про внесення змін до Закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі"

Після прийняття рекламним співтовариством 10 років тому Стандарту недискримінаційної реклами за ознакою статі 10 вересня 2021 р. у Верховної Раді прийнято Закон "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі" (#3427).

Ми почали цю роботу 5 років тому й тепер в законодавстві є точні визначення:
"дискримінаційна реклама – реклама, що вміщує чи використовує твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками щодо особи та/або групи осіб"; та
"дискримінаційна реклама за ознакою статі – реклама, що містить твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення; принижує гідність людини за ознакою статі; демонструє насильство за ознакою статі; використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об'єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання».

Дякуємо всім, хто ініціював та просував прогресивні зміни до законодавства: Представництву Фонду ім. Фрідріха Еберта за плідне партнерство, народним депутаткам Марині Бардіній та Ірині Сусловій, Всеукраїнській асоціації жінок-суддів, Лізі захисту прав жінок «Гармонія рівних»,  Міністерству соціальної політики. Дякую нашим видатним експертам/кам Олені Давлікановій, Олені Бучинській, Олександрі Голуб, Надії Стефанів, Катерині Левченко, Світлані Ліщинській, Наталії Богдановій,  Ларисі Магдюк, Максиму Лазебнику, всім Регіональним Представництвам Індустріального Гендерного Комітету з Реклами.
 
Загалом, законом удосконалено правове регулювання у галузі реклами щодо протидії дискримінації за ознакою статі, що відповідає зобов'язанням України відповідно до Конвенції ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок. Протидія дискримінації за ознакою статі передбачена також Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом та іншими міжнародними документами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема - Стратегією ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки та Глобальними цілями сталого розвитку ООН.
Внесеними змінами до чинного Закону України «Про рекламу» дано визначення понять «дискримінаційна реклама» та «дискримінаційна реклама за ознакою статі», посилено відповідальність за порушення законодавства про рекламу, посилено захист прав споживачів реклами.

Тепер маємо найпрогресивніше рекламне законодавство у світі)

Бюро в Києві

01004 Україна, Київ
вул. Пушкiнська, 34

+38 (044) 234 0038
+38 (044) 451 4031

mail(at)fes.kiev.ua

Photo: FES/Bernd Raschke

Публікації

Рекомендації щодо впровадження доступності та інклюзивності дитячих ігрових майданчиків

Ворона Олександр, Родін Костянтин, Шкуро Валентина

Екологічні тренди в Україні: погляд громадян

Світлана Балюк, Наталія Клаунінг, Людмила Четвертухіна, Марія Коваль-Гончар

Національні дорадчі групи в торговельних угодах ЄС: чи є рух вперед?

Дебора Мартенс, Діана Потьомкіна, Ян Орбі